Search This Blog

Saturday, June 17, 2017

International Peace day

ತ್ಯಾಂಪಿ : ರ್ರೀ . ಕೇಳಿದ್ರಾ . . . ?
ತ್ಯಾಂಪ : . . ಹೌದು . . ಕರೆಕ್ಟ್ . !!
ತ್ಯಾಂಪಿ : ಅರೇ . . ನಾನೇನೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ . . . ??!!??
ತ್ಯಾಂಪ : ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ . ಅದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡು . . ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ . .
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋ . . . ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

No comments:

Post a Comment