Search This Blog

Saturday, June 17, 2017

ಅಂಗಡಿ ಸರಕು...


ಮಾಣಿ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎರ್ಡ್ ಕಾಯ್ ತಕಂಬಾ..
ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದಳು...
ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ.. ಮಾಣಿಯೆಂದ..
ನಿಂಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ..
ಎಂತ ತಿಂಡಿ
ಪಾಯಸ...
ಮಾಣಿ ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಟ..
ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಕಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ರುಪಾಯಿ ಇರತ್ತೆ..?
ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಇದ್ದೀತು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ತ್ರ್
ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು..?
ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳು..
ಆಯ್ತು.
ಬಾಳಿಗರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ..
ಬಾಳಿಗರೆ ಮೂರ್ ರುಪಾಯಿ ಕಾಯಿ ಕೊಡಿ..ಎರ್ಡ್ ಕಾಯ್ ಬೇಕ್...
ಮೂರ್ ರುಪಾಯಿ ಕಾಯಾ..? ಬಾಳಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ..
ನೀನ್ ಹೀಂಗ್ ಯಾಪಾರ್ ಮಾಡ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾರಾಯಾ..?
ಬಾಳಿಗ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ರುಪಾಯಿ ಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೂರು ರುಪಾಯಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿಯಾರು..ಯಾರಾದರು, ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ...
ಬಾಳಿಗರೆಂದಿದ್ದರು...
ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲಿತದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ...

No comments:

Post a Comment