Search This Blog

Saturday, June 17, 2017

ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯ ಯಾವುದು..?


ಕುಡುಕನೊಬ್ಬ ಹಾಡ ಹಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಗಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ.
ಅವರು ಕೇಳಿದರು " ಅಲ್ಲಯ್ಯಾ, ನೀನೇ ಹೇಳು, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯಾನಾ? ಶರಾಬು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯವಾ? ..?"
ಶರಾಬಿಯೆಂದ "ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನೀರೇ!!"
ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಿ?" ಕೇಳಿದರಿವರು.
"ಈಗ ನೋಡಿ" ಕುಡುಕನೆಂದ
"ಕಳೇದ ವರ್ಷ ಶರಾಬು ಕುಡಿದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ....ಬರೇ ನೂರು ಜನರು ಅಷ್ಟೇ!,
ಆದರೆ ಅದೇ ನೆರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.... ಹಾಗಿರುವಾಗ.....ನೀರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯ ಕಾರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲಾ?"

No comments:

Post a Comment