Search This Blog

Saturday, June 17, 2017

ಒನೆ ವೇ....ವಿರೋಧಿ...


ತ್ಯಾಂಪಿ ಮೊದಲಬಾರಿ ಕಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತ್ಯಾಂಪ ಕರೆ ಮಾಡಿದ...
ತ್ಯಾಂಪ: ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ..?
ತ್ಯಾಂಪಿ: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ....
ತ್ಯಾಂಪ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ, ಎಫ್ ಎಮ್ ನೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ನೀ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ...
ತ್ಯಾಂಪಿ: ಯಾರೊ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಬರುತ್ತಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಇದಿರಿನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು....
ತ್ಯಾಂಪ:

No comments:

Post a Comment