Search This Blog

Saturday, June 17, 2017

ಎಲ್ಲಾ ಮರೆಗಾಗಿ....


ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ,
ಪೋಲೀಸನೊಬ್ಬ ಅಟಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡ.
ಯಾಕೋ ತಿಮ್ಮಾ, ಹಂಗೇ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ..
ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದಾ..? ಥೂ ಹಾಳಾದೋನೇ
ತಿಮ್ಮ ಓಡುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ...
ನೀವೂ ಸರಿ ಸಾಮಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಮರ್ವಾದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಯ್ತದಾ..?
ನಾನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದರೂ ಮರೆನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಲ್ಲ,
ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ...

No comments:

Post a Comment