Search This Blog

Sunday, September 15, 2013

ಕಲೆ

ಕಲೆ

ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೇ ಕಣ್ಣಾಡಿಸೋವಾಗ
ಕಂಡಿತ್ತು,
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಸದಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ
ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು
ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋ ತಗಣೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹೊಸಕಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ
ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ರತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ
ಮುಖವೇ ಹೌದು
ಉಬ್ಬು ಹಲ್ಲಿನ
ವಿಕಾರ ಒಂಟಿ ಕಣ್ಣಿನ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರೋ ಮುಖಾಕ್ರತಿ
ಕೆಕ್ಕರಿಸೋ ಹಾಗೆ ತರಹೇವಾರಿ
ಕಾಣದ ಕೈ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಳುವ, ನಗುವ ಎಲ್ಲಾ
ಭಾವಗಳು
ಇದು ಕಲೆಯೋ, ತಿದ್ದುತ್ತಿರುವವನ ಕಲೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇರು ಕೃತಿಯ ಹಾಗೆ
ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿದೆಯೋ
ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆಯೋ
ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯೋ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

No comments:

Post a Comment