Search This Blog

Saturday, June 17, 2017

ಅಜೀವ ಪರ್ಯಂತ - ಖರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡು


ತ್ಯಾಂಪಿಗೊಂದು ಕರೆ ಬಂತು.
ಕರೆ ದನಿ: ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಹೊಸಾ ಸಾಲದ ಕಾರ್ಡು ಬಂದಿದೆ ತಗೋತೀರಾ, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ..
ತ್ಯಾಂಪಿ: ಏನದು, ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾ..
ಕರೆ ದನಿ: ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಖರ್ಚು ಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ( ಪೆನಾಲ್ಟಿ) ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೇಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತೋರ್ಸಿದರೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ.
ತ್ಯಾಂಪಿ: ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೇ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡಿದೆ.
ಕರೆ ದನಿ: ಯಾವ ಕಾರ್ಡು ಮೇಡಮ್..?
ತ್ಯಾಂಪಿ: ಮೊದಲು ಅದರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಕೇಳು, ನಾನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. ನನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಮಿತಿ ನಾನೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮಾಡಿದ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಇಲ್ಲ.
ಕರೆದನಿ: ಯಾವ ಕಾರ್ಡದು ಮೇಡಮ್
ತ್ಯಾಂಪಿ: ನನ್ನ ಗಂಡ ತ್ಯಾಂಪ, ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು.....

No comments:

Post a Comment